​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​COVID-19: SITUACIÓ SANITÀRIA

DESPLAÇAMENTS PER FERROCARRIL ENTRE ESPANYA I FRANÇA

1. Requisits per entrar a França:

​Totes les persones des dels 12 anys,​ procedents d'Espanya, que arribin a França per via terrestre, hauran de complir y acreditar un dels requisits següents:

 • Haver rebut les vacunes reconegudes per l'Agència Europea del M​edicament (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson.
  • Han d'haver passat 7 dies des de la 2ª dosi en el cas de les vacunes que exigeixen dues dosis (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
  • 28 dies des de la injecció en el cas de vacunes que exigeixen una única dosi (Johnson & Johnson)
  • 7 dies des de la vacunació en el cas de persones que ja havien patit de COVID-19 (en aquest cas només és necessària una dosi)
  • 7 dies des de la vacunació de la dosi complementària​
 • Presentar el certificat d'un test amb resultat negatiu de menys de 24​ hores.​
 • Presentar el resultat d'un test RT-PCR o d'antígens positiu que avali la recuperació de la Covid-19, amb data de al menys 11 dies i menys de 6 mesos. 

Per derogació, aquesta obligatorietat no s’aplicarà en els següents casos:

 • Desplaçament de residents de les conques frontereres en un radi de 30 km al voltant del seu domicili, durant un període inferior a 24 hores.
 • Desplaçament professional dons la urgència i freqüència és incompatible amb la realització d’un test.
 • Les persones que desitgin beneficiar-se d’alguna de les excepcions mencionades i exposades hauran de tenir un document de justificació del motiu del seu desplaçament.

Addicionalment, els viatgers procedents d'un país de l'espai europeu que hagin estat durant els 30 dies precedents a la seva arribada en un país exterior a l'espai europeu hauran d'emplenar i presentar un certificat de desplaçament per motius imperatius, disponible a​ la web d'interieur.gouv.fr.​

Per a més informació, consulti l’enllaç del Ministeri d'Europa i Assumptes Exteriors de França​.2. Requisits per entrar a Espanya:

Totes les persones des dels 12 anys endavant, procedents d'algunes regions de França i la resta del mon catalogades com de risc​ (consultar llistat​​), que arribin a Espanya per via terrestre, hauran de complir amb un dels tres punts que s'especifiquen a continuació. De la resta de França i altres països considerats de NO RISC, no es necessari res específic per poder entrar a Espanya.

 • Haver rebut les vacunes reconeg​udes per l'Agència Europea del medicament (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson.
  • Han d'haver passat 2 setmanes des de la 2ª dosi en el cas de les vacunes que exigeixen dues dosis (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
  • 4 setmanes des de la injecció en el cas de vacunes que exigeixen una única dosi (Johnson & Johnson)
  • 2 setmanes des de la vacunació en el cas de persones que ja havien patit de COVID-19 (en aquest cas només és necessària una dosi)
  • ​Haver sigut infectat pel Covid i estar sanat, i mai abans del 11è dia següent a la data del resultat positiu.
  • Haver realitzat un test de diagnòstic amb un resultat negatiu. Tipus de test acceptats:
   • NAAT (test de amplificació de l'àcid nucleic), per exemple: RT-PCR, RT-LAMP, TMA. Dins de les 72 hores prèvies a l'arribada a Espanya.​
   • RAT (test antígens ràpid) dins de les 72​ hores prèvies a l'arribada a Espanya.​
  Per derogació, questa obligatorietat no s'aplicarà en els següents casos
  • Treballadors transfronterers. 
  • Residents en zones frontereres, en un radi de 30 km al voltant del seu lloc de residència. 
  Per a més informacióconsulti l'enllaç del Ministeri de Salut.

  En cas d'incompliment de lo previst en aquesta ordre serà d'aplicació el règim contemplat en el títol VI de la Llei 33/2011, del 4 d'octubre, General de Salut Pública, referent a infraccions i sancions. 

  Es recorda a tots els nostres clients que d'acord amb les Condicions Generals de Transport per al Transport Ferroviari de Viatgers (GCC-CIV / PRR), el viatger ha de complir les formalitats administratives requerides per cada Estat per desplaçar-se pel seu territori. En cas d'incompliment d'aquestes condicions, es podrà denegar al viatger l'accés al tren o veure interromput el seu recorregut per controls policial​s a bord i, sense dret a el reemborsament íntegre del seu bitllet, aplicant les condicions de cancel·lació corresponents a la tarifa adquirida.


  El Passi sanitari és​ reconegut per als desplaçaments interns de l’espai europeu, sota la forma de certificat europeu. El certificat podrà incloure una prova de vaccinació, un resultat de test negatiu o bé una prova conforme ha superat la infecció de COVID de menys de 6 mesos. Els estats podran establir mesures sanitàries suplementàries si són necessàries i oportunes, com test o quarantenes.

  ​​
  MESURES SANITÀRIES


  Per posar fre a l’expansió de la COVID-19 és important que treballem units, respectant les mesures higièniques i de protecció necessàries, i aplicant nous procediments d’embarcament als trens.

  ​La teva confiança és important, per això a Renfe-SNCF en Cooperación continuem reforçant els nostres procediments de neteja i millorant els protocols d’embarcament i desembarcament, perquè arribis a la teva destinació amb la seguretat i tranquil·litat que et mereixes.


  ​Els nostres protocols de desinfecció i neteja diaris

  ​​

  Ús de productes desinfectants d’alta qualitat higiènica, com el PQ-67, un compost basat en una barreja d’alcohols i amoni quaternari.

  Desinfecció acurada de totes les zones de contacte: polsadors d’obertura i tancament de portes, recolzabraços, safates dels seients, passamans, etc

  ⦁ Neteja a fons de banys i tots els seus elements, així com dels cotxes cafeteria i les cabines de conducció, on predominen dispositius especialment sensibles (pantalles tàctils, botons, poms i panells)​​​.

  ⦁ Continuem amb la substitució dels reposacaps de tots els seients abans de cada viatge. 

  ⦁ Registre de cada neteja i desinfecció, amb data i hora de les feines realitzades. Aquesta fitxa figura en zones visibles de l’interior del tren per a la teva informació i consulta.


   Renfe, el teu espai segur de viatge

  ​​


  ​Nous procediments d’embarcament, pujada i baixada dels trens


  Amb la finalitat d’evitar el contacte i les aglomeracions hem establert unes noves mesures per facilitar el fluxe de viatgers:

  ⦁ L’accés a la zona d’embarcament només es podrà realitzar dins dels 40 minuts prèvis a la sortida del tren. Si arribes amb més temps d’antelació pots esperar al vestíbul de l’estació.

  ⦁ A més a més, per a la teva tranquil·litat i seguretat, ADIF ha instal·lat càmeres de mesura de temperatura a les grans terminals. Pots consultar tota la informació a www.adif.es.​

  ⦁ Avancem el procés d’embarcament  fins a 40 minuts​ abans de la sortida (chek-in) i es tancarà 2​ minuts abans de la sortida del tren.

  ⦁ L’embarcament e​​s realitzarà de manera organitzada, amb accés preferent per a persones grans, famílies, persones que viatgin amb nens o amb cotxets de bebè, i persones amb mobilitat reduïda. Així, disposaras de més temps per accedir al tren i podràs realitzar el procés de manera més ordenada, evitant aglomeracions i respectant la distància de seguretat.

  ⦁ Es garanteix la distància de segureta​t mitjançant la reto​​lació o la distribució marques a terra, i amb l’emissió de missatges recordatoris.

  ⦁ També modifiquem els procediment de desembarcament o baixada del tren, que es farà de manera progressiva a l’arribada quan arribem a l’estació de destinació. La sortida es farà sempre començant per les fileres més properes a la porta, continuant de forma paulatina i ordenada.

  ​​

   Nou procediment d’embarcame​​​nt per trens Ave

  ​​

  Altres mesures

  ⦁ Recomanem el pagament a les guixetes de les estacions per mitjan​s telemàtics (targeta o mòbil), per evitar el contacte amb diners en ​efectiu.

  Les Sales Club de les estacions obren les seves portesMés informació aquí​. 

  ⦁ ​Servei de restauració a bord dels trens Renfe-SNCF a Cooperació. 

  ​Servei de restauració a l​o llarg de tot el recorregut, inclòs el servei de bar mòbil.

  Enlloc de cartes físiques, es trobaran en diferents punts estratègics codis QR amb el contingut de l'oferta. De moment no s'oferiran plats calents.

  Els productes adquirits ​al bar s'hauran de consumir al seu seient reservat, i serà l'únic moment de tot el viatge en que podran retirar-se la mascareta, en el moment de la consumició. Mai en el cotxe cafeteria​ on treballa el personal. ​

  Recordem que és obligatori l'ús de la mascareta durant tot el viatge. Únicament poden retirar-la puntualment durant el temps de la consumició.  ​Això és el que has de fer per protegir-te i protegir als altre​s:

  ⦁ Empra mascareta sempre que viatgis, tant en el trànsit per l’estació com a l’interior del tren i al llarg de tot el trajecte. El seu ús és obligatori, per la teva segureta​​t i la de tots.

  ⦁ Utilitza el transport públic amb responsabilitat: no viatgis si tens símptomes compatibles amb la malaltia.

  ⦁ Recorda que el pes màxim del teu equipatge no pot superar els 25 kg.

  ⦁ Assegura’t d’arri​bar amb el temps suficient a l’estació. Es recomanable que arribis amb una antelació de 30 minuts.

  ⦁ Fes atenció a la​ senyalètica, als missatges de megafonia i a les indicacions del personal.

  ⦁ Evita, en la mida de lo possible, parlar amb altres viatgers o per telèfon.

  ⦁ Quan el tren s'aturi a una destinació, resta assegut a​l teu ​seient fins que hagin desembarcat els passatgers asseguts a les fileres més properes a la sortida.

  ⦁ Evita aglomeracions durant el teu viatge, especialment a la plataforma de la porta de sortida.

  ⦁ En tot moment segueix​ les normes d’higiene recomanades i respecta la distancia de seguretat amb els altres viatgers.


  Respectant aquestes senzilles normes, evitarem aglomeracions i contactes innecessaris amb altres viatgers.


  ​​  Treballem per protegir-te


  ​​