DOCUMENTACIÓ

Per entrar en territori francès o espanyol, els ciutadans de la Unió Europea han de tenir un document nacional d'identitat (vàlid) o un passaport nacional (vàlid).

Els estrangers que no siguin ciutadans de la Unió Europea poden visitar les pàgines d'informació Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya o del Ministère des Affaires Etrangéres de França per informar-se de si necessiten obtenir un visat per visitar qualsevol dels dos països. 

Els menors d'edat, si viatgen sols o en companyia d'altres persones, a més del DNI/CNI, necessitaran l'autorització del pare, la mare o el tutor legal.


CONTROL D'ACCÉS

A Espanya, es realitzarà un control d'accés abans de pujar al tren a totes les estacions. A França, el control el realitzarà el personal de servei a bord a l'andana en accedir al tren o durant el trajecte.

Els viatgers sempre s'han d'assegurar que disposen del títol de transport que correspongui al tren en què viatjaran, així com dels justificants de reduccions corresponents en cas que viatgin amb una tarifa especial.