DOCUMENTACIÓ

Per entrar en territori francès o espanyol, els ciutadans de la Unió Europea han de tenir un document nacional d'identitat (vàlid) o un passaport nacional (vàlid).

Els estrangers que no siguin ciutadans de la Unió Europea poden visitar les pàgines d'informació Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya o del Ministère des Affaires Etrangéres de França per informar-se de si necessiten obtenir un visat per visitar qualsevol dels dos països. 

Els menors d'edat, si viatgen sols o en companyia d'altres persones, a més del DNI/CNI, necessitaran l'autorització del pare, la mare o el tutor legal.

Segons es contempla a les Condicions Generals de Transport per el Transport Ferroviari de Viatgers (GCC-CIV/PRR), el viatger ha de complir amb totes les formalitats administratives exigides per cada Estat per desplaçar-se en el seu territori. En cas de no complir aquests requisits, es podrà negar al viatger l’accés al tren i no tindrà dret a la devolució integra del seu bitllet, aplicant les condicions d’anul·lació que corresponen a la tarifa adquirida.

 ​​

CONTROL D'ACCÉS

A Espanya, es realitzarà un control d'accés abans de pujar al tren a totes les estacions. 

A les estacions franceses de Paris Gare de Lyon, Marseille Saint Charles, Avignon TGV, Valence TGV i​ Aix-en-Provence TGV el control d'accés tindrà lloc a l'andana gràcies a un sistema de control automàtic. Els clients hauran d'escanejar el seu bitllet passant-lo per sobre del lector durant uns segons fins a que les portes s'obrin i així seguidament pujar al tren, òbviament el personal de les estacions estarà a la seva disposició per ajudar.

A la resta d'estacions franceses, el control d’accés podrà fer-lo el personal de les estacions.
El nostre personal de serveis a bord farà un control dels bitllets i justificants de reducció relacionats amb les tarifes especials.

Per agilitzar l’operació de control és important i aconsellable:  
Que els viatgers comprovin​ que disposen del títol de transport que correspongui al tren en què viatjaran, així com dels justificants de reduccions corresponents en cas que viatgin amb una tarifa especial.