Per norma general, el nostre personal s'encarrega de dipositar els objectes que et puguis oblidar al tren al servei d'objectes perduts de l'estació on el tren finalitza el recorregut.


ON RECLAMAR ELS OBJECTES PERDUTS?​​

ESPAÑA
Telèfon​​: +34 912 320 320
E-mail: objetosperdidosestaciones@adif.es​​​​
​​
FRANCIA
Telèfon​​​:  + 33 (0) 892 353 535
website: www.gares-sncf.com/fr/nos-​services/objets-trouves​
​​