Per norma general, el nostre personal s'encarrega de dipositar els objectes que et puguis oblidar al tren al servei d'objectes perduts de l'estació on el tren finalitza el recorregut.


ON RECLAMAR ELS OBJECTES PERDUTS?​​

ESPAÑA
​Aplicacióhttps://adif.findmylost.es/​​​ per gestiona​r de forma telemàtica, a través del teu mòbil, ordenador o un altre dispositiu, la recerca i recuperació d'objectes perduts. 
​​​
FRANCIA
​​