​​​Metodologia de càlcul


L'emprempta de CO2 del teu viatge es calcula multiplicant​ els quilòmetres de distància del trajecte per les emissions de CO2 especifiques del transport en qüestió.
Només es refereix a la part principal de la ruta i no pren en compte el transport des de / fins a l'estació o l'aeroport

Emissions de CO2 d'un passatger per quilòmetre:​

Trens Renfe-SNCF en Cooperación
3,4 g de CO2  per quilòmetre

Cotxes​
205 g de CO2 per quilòmetre

​Avions​
168 g de CO2 per quilòmetre​​Font consum cotxes: Ministeri de Desenvolupament Sostenible i Energia - Servei d'Observació i Estadístiques (França), mitjana de consum de cotxes a França i els factors d'emissió del combustible: ADEME - Base de Carboni

Font consum avions: Ministeri de Desenvolupament Sostenible i Energia "serveis d'Informació de CO2 del transport - Guia Metodològica" 2012 (França) - Per a un avió de 150 seients que realitza un vol de menys de 1000 quilòmetres.