Et proposem el mitjà de transport més acord amb el model de desenvolupament sostenible, donat el seu baix consum energètic, la seva capacitat per adaptar-se a les fonts d'energia renovables i per les seves mínimes emissions contaminants de C02.

​Viatja de manera responsable amb els nostres trens, que combinen el plaer de viatjar amb el respecte al medi ambient.MENYS EMISSIONS DE CO2

El ferrocarril és el mitjà que realitza unes menors emissions de CO2 per unitat transportada, entre 3 i 5 vegades menys que viatjant per carretera i entre 7 i 10 vegades menys que viatjant amb avió.

Aquestes menors emissions són degudes a:


-Consum elèctric : Consum eficient

La utilització del fre regeneratiu, tecnologia de generació d'energia pel motor en el procés de frenada, permet que alguns trens tornin a la xarxa entre un 6 i un 10 % de l'energia en Alta Velocitat.

La conducció econòmica dels nostres trens permet estalvis energètics de fins a un 10% en alguns trajectes.


-Transport Públic : Menor consum d'energia

El ferrocarril igual que altres modes de transport col•lectiu realitza un menor consum d'energia en realitzar un aprofitament més eficient de les places que els modes de transport privats.

Aquests factors provoquen que el ferrocarril consumeixi entre 2 i 5 vegades menys que altres maneres per unitat transportada.


-Reducció de les emissions contaminants locals​

En consumir preferentment energia elèctrica minva considerablement l'emissió de contaminants atmosfèrics locals, causants de greus malalties, com són els òxids de sofre i de nitrogen, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió o els compostos orgànics volàtils, evitant augments de la pol•lució, a les ciutats enfront dels mitjans de transport per carretera.​​

​​​

-Menors emissions acústiques

El soroll ferroviari quan es produeix, és puntual i menys molest que el soroll continu que causa una carretera.

En el cas del ferrocarril, és possible aplicar mesures en les fonts emissores, material rodant o infraestructura, mentre que en altres transports com en l'aviació se solen aplicar mesures pal•liatives en els receptors del soroll, menys efectives i més traumàtiques.


​-​Menor ocupació de l'espai​

El ferrocarril ocupa entre 2 i 3 vegades menys espai per unitat transportades que les carreteres. A nivell europeu, el ferrocarril amb un 8 % del mercat realitza només un 2% de l'ocupació de territori deguda al transport.


Encara que la construcció de línies d'Alta Velocitat realitza una ocupació de l'espai, aquestes línies ocupen un 35% menys que una autovia de dos carrils per sentit.

Una línia de ferrocarril té una capacitat de transport de 9.000 viatgers, 6 vegades més que les infraestructures per al transport amb autobús i 45 vegades més en el cas dels automòbils.


UNA MODALIDAT DE TRANSPORT MODERN, RÀPID, CONFORTABLE I ECOLÒGIC​


Font: RENFE
​​